Pietny akt kladenia vencov k 75. výročiu SNP

Slávnostným zhromaždením a pietnym aktom kladenia vencov k Pamätníku víťazstva sme si v Nitre pripomenuli 75. výročie Slovenského národného povstania. Okrem predstaviteľov štátnej správy a samosprávy sa na pietnom akte zúčastnili aj členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, príslušníci Ozbrojených síl SR a občania Nitry. Lyrizovanou prózou sa prihovoril účastníkom pietneho aktu riaditeľ Starého divadla Mgr. art. Martin Kusenda a celým spomienkovým podujatím sprevádzal herec Starého divadla Roman Valkovič.

Pridaj komentár