Klub Tatra

Klub Tatra má za cieľ  poskytnúť priestor pre mladých talentovaných umelcov všetkých druhov a žánrov. Tvorí nadstavbu stáleho repertoáru Starého divadla Karola Spišáka.  Klub Tatra chce osloviť všetky vekové kategórie ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie a kultúru. Klub Tatra zahŕňa aj činnosť Galérie Foyer, ktorá poskytuje priestor pre prezentáciu výtvarných diel. Medzi významné aktivity patria tiež u divákov obľúbená literárna kaviareň, v ktorej majú návštevníci možnosť spoznať zaujímavé osobnosti a ich pohľad na život i umenie.

Kinoklub Tatra

V priestoroch Klubu Tatra sa pod záštitou Kinoklubu Tatra konajú pravidelné premietania filmov. Program a bližšie informácie o filmovom klube nájdete tu:   http://www.kinoklubnitra.sk/

 

Galéria foyer

Dramaturgický plán výstav na rok 2019 Galéria FOYER

Richard Otott – Babylon /piktogramy

vernisáž: 20.2.2019                trvanie:  29.3.2019

Grafický dizajnér Richard Otott /*1979/ je absolventom Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre kde študoval jednoodborovú výtvarnú výchovu. Okrem voľnej tvorby sa venuje výrobe logotypov k realizovaným stavbám a štúdiám. Autor bol jedným z tímu  architektonického ateliéru BARAK architekti s.r.o. a podieľal sa pri rekonštrukcii Starého divadla v Nitre i Galérie Foyer svojimi piktogramami. Ateliér BARAK s.r.o. pod vedením hlavného architekta Ing. arch. Viktora Šabíka /*1969/  získal  v roku 2010 významné ocenenie Krištáľové krídlo za viaceré architektonické diela realizované v Nitre a okolí a taktiež za rekonštrukciu Starého divadla Karola Spišáka v Nitre.  Richard Otott žije a tvorí v Nitre.

Alexandra Geschwandtnerová, Ján Moravčík – kresba, maľba

Alexandra Geschwandtnerová /*1971 Topoľčany/. Je absolventkou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici /1990 – 1995/. V r. 2008 na výtvarnej katedre Univerzity J. A. Komenského v Bratislave získala akademický titul doktor pedagogiky, ktorý v súčasnosti využíva vo svojej pedagogickej práci v Základnej umeleckej škole Ladislava Mokrého v Topoľčanoch. V jej tvorbe dominuje imaginácia, individuálna mytológia a surrealistické podanie. Autorka je členkou Umeleckej besedy slovenskej. Žije a tvorí v Topoľčanoch.

Ján Moravčík /*1983 Partizánske/ vyštudoval odbor keramiky. Venuje sa olejomaľbe, koláži a kombinovaným technikám. Vo svojej  tvorbe využíva fantazijné prvky a symboliku. S obľubou  používa dekoratívne vzory blízke secesnému štýlu a štýlu Art Deco.  Okrem pedagogickej práce v Základnej umeleckej škole Ladislava Mokrého v Topoľčanoch sa v súčasnosti aktívne zaoberá grafickými návrhmi interiérov a exteriérov. Autor žije a tvorí v Bošanoch.

vernisáž: 5.4.2019                  trvanie: 10.5.2019

Zuzana Bobovská-Bošková – maľba

Zuzana Bobovská Bošková /*1957 Považská Bystrica/. Na slovenskú výtvarnú scénu vstúpila v polovici 70-tych rokoch 20. storočia. Od toho obdobia sa prezentovala na samostatných i kolektívnych výstavách na Slovensku i v zahraničí. Pravidelne sa zúčastňuje krajinárskych plenérov, ktoré i sama organizuje. V maľbe vychádza z realistického základu, ktorú podfarbuje lyrickým až poetizujúcim prednesom. Autorka za svoju maliarsku a grafickú tvorbu do súčasného obdobia získala viacero významných ocenení.  Je členkou Umeleckej besedy slovenskej. Žije a tvorí v Považskej Bystrici.

vernisáž: 17.5.2019                trvanie:28.6.2019

Igor Cvacho   /Divadelná Nitra/

Igor Cvacho /*1961 Žilina/  maliar, grafik, ilustrátor, dizajnér a pesničkár na slovenskú výtvarnú scénu vstúpil v 90. rokoch 20. storočia. Jeho grafické diela charakterizujú  dokonalú kresebnosť – archetyp, symbol, znak.  V komorných maliarskych dielach v tvorbe autora okrem figurálnych kompozícií vzhliadame mnohé ďalšie tematické okruhy v pôsobivej kultivovanej farebnosti.  Adekvátnymi charakteristikami Cvachovho výtvarného prejavu sú humanita a poznanie bytia. Je absolventom SVŠT v Bratislave, ktorú ukončil v r. 1986. Následne pokračoval  v štúdiu na VŠVU v Bratislave, kde navštevoval  grafický ateliér renomovaných umelcov Igora Rumanského a Dušana Stopiaka. Autor je členom Umeleckej besedy slovenskej. Žije a tvorí v Žiline.

vernisáž: 6.9.2019                  trvanie: 25.10.2019

 I.M.  Marián Žilík –  Fotodiela  Mesiac fotografie

Marián Žilík  maliar, sochár, fotograf /*1948 Mojmírovce – +2017 Nitra/ bol plodným, tvorivým autorom v maľbe, sochárstve, v realizácii monumentálnych diel v architektúre  i v médiu fotografie. Od ukončenia VŠMU mal viacero individuálnych i kolektívnych výstav. V roku 2000 vytvoril Stolec, žulový objekt – pamätník Milénia na Hradnom námestí s veršami Proglasu. Bol autorom i mnohých ďalších  monumentálnych realizácií v architektúre a nielen v Nitre. V roku 2009 získal prestížnu Cenu za architektúru CE- ZA- AR za Kríž, kamenný reliéf, inštalovaný v Pastoračnom centre UKF v Nitre. Bol zakladajúcim členom i predsedom Združenia nitrianskych výtvarníkov N᾿ 89. Celý svoj tvorivý život prežil v Nitre.

vernisáž: 31.10.2019              trvanie: 15.11.2019

Milan Sokol /RE/CYKLUS

Milan Sokol /*1952 Banská Bystrica/. Absolvent Akadémiu krásnych umení v Krakove- profesori: Witold Chomicza, prof. Franciszek Bunscha. Po ukončení absolutória akadémie v r. 1978-1984 pedagogicky pôsobil na Katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici. V r. 1986-1993 bol výtvarníkom v slobodnom povolaní.  Následne začal pedagogicky pôsobiť na Katedre dizajnu nábytku Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene. V r. 1995 habitoval na VŠVU v Bratislave. O rok neskôr sa stal pedagógom na Katedre výtvarnej kultúry Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde pôsobil do r. 2018. V súčasnosti si už užíva voľné povolanie umelca –  nie dôchodok, ale DD-  dlhodobú dovolenku – po množstve odpracovanýcha odučených rokov.

Medzičasom, v r. 2008 mu bol udelený titul profesor výtvarného umenia inauguráciou na  jeho Alma mater  Akadémii krásnych umení v Krakove.

Jeho komorná tvorba je osobitá hlavne tým, že je koncentrovaná na také médium výtvarno-grafického vyjadrenia, ktoré si skoncipoval sám. Z plechovíc nápojov tvorí obrazy, čo nie je nič nové v stratégiách recykling art-u, junk art-u. Autor žije a tvorí v Banskej Bystrici.

vernisáž: 21.11.2019              trvanie: 7.1.2020

Vypracovala : kurátorka  výstav  PhDr. Marta Hučková Kocianová