Festival V4

STRETNUTIE, SETKÁNÍ, SPOTKANIE, TALÁLKOZÁS

JUBILEJNÝ 20. ROČNÍK FESTIVALU V4

Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre sa už po dvadsiaty raz stane dejiskom  prehliadky divadelných škôl a divadiel krajín V4 Stretnutie, Setkání, Spotkanie, Találkozás. Festival sa uskutoční v dňoch od 5. do 7. júna 2018. Predstavia sa na ňom študentské i profesionálne divadelné súbory zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Poľska, Nemecka a Chorvátska.

Diváci budú mať možnosť vidieť predstavenia Katedry bábkarskej tvorby VŠMU z Bratislavy, Katedry alternatívneho a bábkového divadla DAMU z Prahy, Katedry bábkarstva AST z Wroclawy, z Univerzity divadelného a filmového umenia z Budapešti a z Akadémie umení z Osijeku. Okrem nich uvedú svoje predstavenia divadloTeatr Lalka z Varšavy, Divadlo Lampión z Kladna, Divadlo Drak z Hradca Králové,  Dezorzovo lútkové divadlo z Bratislavy,  bábkové divadlo MarkusZínház z Pécsi a divadlo Theater der Jungen Welt z Lipska.

Počas troch dní trvania festivalu sa odohrajú nielen divadelné predstavenia, ale aj vernisáž, či koncerty.

Cieľom jubilejného 20. ročníka prehliadky divadiel a divadelných škôl  krajín V4 a ďalších pozvaných hostí  je pripomenutie si počiatkov tohto podujatia a pozvanie divadiel a súborov, ktoré stáli pri jeho zrode a zúčastnili sa prvých ročníkov prehliadky. Okrem nich, samozrejme, budú účastníkmi aj divadelné školy krajín V4, ktorým bola prehliadka v uplynulých ročníkoch venovaná. Študenti, ktorí sa zúčastnia prehliadky budú mať možnosť nadviazať kontakty so svojimi rovesníkmi z ostatných krajín V4, budú môcť diskutovať o problémoch svojej umeleckej tvorby či profesionálnej prípravy a súčasne môžu svoje umelecké názory a schopnosti prezentovať pred svojimi budúcimi kolegami formou jednotlivých inscenácií.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Mesto Nitra.

 

 

 

Festival STRETNUTIE, SETKÁNÍ, SPOTKANIE, TALÁLKOZÁS ponúka divadelné produkcie študentských bábkarských a alternatívnych katedier divadelných škôl a divadiel krajín V4 a pozvaných hostí z ďalších krajín pre všetky vekové kategórie divákov.

Jeho cieľom je prezentácia inšpiratívnych predstavení profesionálnych, alternatívnych a študentských produkcií krajín V4, vytvorenie priestoru na vzájomný dialóg medzi mladými začínajúcimi umelcami  a profesionálnymi tvorcami, priestoru na diskusiu o modernom bábkovom divadle – divadle znaku, predmetu a témy. Súčasne chceme prostredníctvom festivalu vytvoriť priestor  na vznik medzinárodnej teoretickej  i praktickej spolupráce medzi zúčastnenými subjektmi a na vznik spoločných medzinárodných projektov.

Festival prináša výnimočnú a priamu interakciu medzi divadelníkmi, žiakmi a študentmi divadelných škôl a širokou verejnosťou, prostredníctvom ktorej vzbudzuje prirodzeným spôsobom záujem o divadlo. Návštevníci a účastníci majú možnosť zažiť európske divadelníctvo na vlastnej koži, aktívne sa zapojiť do podujatí, ktoré široká programová línia festivalu ponúka. Festival tiež slúži pre networking zástupcov akademického a súkromného sektora a pre rozvoj spoločnej spolupráce.

Prehliadka za osemnásť rokov svojej existencie dokázala, že  prináša medzinárodné partnerstvá, inšpiračné zdroje, poznanie remeselných, tematických i teoretických zvláštností rovnako profesionálnym, ako i mladým umelcom. Je každoročným inšpiračným zdrojom progresívneho vývoja  bábkového jazyka v krajinách V4. Stretnutie sa stalo platformou na vzájomnú prakticko-teoretickú výmenu názorov mladých i profesionálnych účastníkov, ktorá obohacuje javiskový jazyk a tematickú aktuálnosť budúcich projektov účastníkov festivalu. Dodnes sa prehliadky zúčastnilo viac ako 110 rôznych divadelných skupín, 2 200 účastníkov a 54 000divákov. Dôkazom naplnenia cieľa festivalu sú realizované spoločné projekty i to, že prehliadka je v súčasnosti zaradená medzi významné podujatia divadelného kalendára krajín V4.