Nová inscenácia Medveď Wojtek

Spoznajte spolu s nami výnimočný príbeh z obdobia 2. svetovej vojny, ktorý do knižnej podoby preniesol poľský autor Wiesław A. Lasocki. Predloha inscenácie, kniha s názvom Wojtek spod Monte Cassino, vznikla ešte v 60. rokoch na základe skutočných udalostí a zatiaľ nebola preložená do slovenčiny.

Prostredníctvom tohto príbehu nahliadame do životov vojakov, ktorí sa po agresívnom vpáde nemeckých a sovietskych vojsk do Poľska (v roku 1939) dostali do zajatia. Sovietsky zväz, ktorý ich väznil, bol však v roku 1941 napadnutý svojím dovtedajším spojencom – Nemeckou ríšou. To ho priviedlo k spolupráci so západnými spojencami – Britániou a USA. Ich podmienkou však bolo prepustenie poľských vojakov. Tí sa následne preplavili do Iránu a pridali sa k výcviku ostatných spojeneckých vojsk. Práve tam sa členovia 22. zásobovacej roty 2. poľského armádneho zboru ujali osiroteného medvieďaťa a precestovali s ním takmer celý Blízky východ. Nakoniec s ním bojovali aj v jednej z najväčších bitiek 2. svetovej vojny – bitke o Monte Cassino. Medveď sa s vojakmi postupne dokonalo zžil, pomáhal im a chýr o ňom sa šíri ešte aj dnes.

Jakub Maksymov je režisérom na voľnej nohe, príležitostným dramaturgom, performerom a pedagógom. Jeho doménou je súčasné bábkové divadlo a divadlo objektov, ktorému sa venuje aj teoreticky, a to v rámci svojho doktorandského výskumu na KALD DAMU. Prvý raz na seba výraznejšie upozornil bábkovou road-movie Tisíc tuctů (2016), ktorá získala niekoľko ocenení na festivaloch v Česku aj v iných krajinách. V roku 2020 získal Cenu Divadelní Kritiky v kategórii Talent roku. V roku 2021 bol projekt Na vukovom tragu, ktorý vznikol v srbskom divadle Pozorište Mladih v jeho réžii, vybraný do programu ASSITEJ World Congress v Tokiu. Pravidelne spolupracuje s divadlami a nezávislými súbormi v Česku, na Slovensku, v Nemecku a v Srbsku.

Vznik inscenácie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Pridaj komentár