Neznámy umelec zanechal svoj podpis…

Neznámy umelec zanechal svoj podpis…

Z nedele na pondelok navštívil naše – vaše divadlo zatiaľ neznámy umelec. Na veľkú škodu to Banksy nebol…

Chcel by som týmto upozorniť všetkých writerov vyhľadávajúcich väčší adrenalín, že budova Starého divadla Karola Spišáka v Nitre je národnou kultúrnou pamiatkou t.j. sa na ňu vzťahuje Zákon č. 49/2002 Z. z. – Zákon o ochrane pamiatkového fondu. Pozvánku na túto samozvanú „vernisáž“ už prijala polícia. Verím, že sa vec poškodzovania majetku a jeho znehodnocovania čoskoro vyrieši.

V divadle máme na prezentáciu výtvarnej  tvorby dva priestory. Galériu Foyer ako aj Divadelnú kaviareň. Radi v nich vystavíme aj  diela  pouličných umelcov. Čo vy na to,  writeri?

Martin Kusenda, riaditeľ SDKSvN