Nepovinné

NEPOVINNÉ OCKOVANIE

 

 

Otázky a odpovede o projekte „Nepovinné ockovanie“:
Prečo vznikol tento projekt a kto je jeho autor?
Aby pomohol vrátiť deti, ale aj ich rodičov k literatúre, upriamil pozornosť na krásu textu a slova a pomohol uchovať jeden z darov ktorý máme – hlas rodiča. Autorom projektu je Mgr. art. Martin Kusenda.
Komu je určený?
Je primárne určený rodičom, otcom a starým otcom ale môžu sa ho zúčastniť aj mamy a staré mamy. 🙂
Aký má význam?
Prispeje k prehlbovaniu rodinných vzťahov a upriami pozornosť na literatúru a krásu hovoreného slova.
Kto bude na projekte participovať?
Projekt bude viesť Mgr.art. Martin Kusenda a participovať budú knižnice v zriaďovacej pôsobnosti NSK a umelci zo Starého divadla Karola Spišáka v Nitre a Jókaiho Divadla v Komárne.
Ako bude projekt prebiehať?
Prihlásení záujemcovia si vyberú vo svojej najbilžšej knižnici ( zoznam knižnic NSK – link klik) knižku a v nej text s ktorým budú pracovať a ktorý vo finále nahrajú v štúdiu divadla pre svojich blizkych vo formáte mp3.
Ako často sa bude pracovať s textom?
V dohodnutom čase ( 1x týždenne približne. 30,min. 🙂
Je aj nejaký poplatok?
Nie, jedinou investíciou uchádzača je jeho čas a chuť. 🙂
Aké sú podmienky prihlásenia?
Dieťa, alebo rodič musí mať čitateľský preukaz v jednej z knižníc Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Prihlášky posielajte na nepovinneockovanie@gmail.com do 16.7.2021. Uveďte svoje meno, vek a mesto z ktorého pochádzate. Prihlásením uchádzač súhlasí so spracovaním osobných údajov.