Medzinárodný deň bábkarstva a bábkového divadla

Medzinárodný deň bábkarstva alebo aj bábkového divadla bol vyhlásený v roku 2002 Medzinárodným bábkarským zväzom (UNIMA). Je to deň oslavy bábkarstva určený na podporu umenia bábkohercov, ktorí pomocou bábok poučujú deti o nových a vzrušujúcich veciach, počúvajú ich príbehy, pomáhajú im zbaviť sa strachu a privádzajú deťom na tvári smiech a radosť. Bábkarstvo má bohatú históriu a na Slovensku má viacero podôb a vysokú úroveň. Okrem hier pre deti uvádzajú aj náročné divadelné hry pre dospievajúcu mládež a dospelého diváka. Posolstvo k Medzinárodnému dňu bábkarstva tento rok napísala Ranjana Pandey, indická bábkarka, autorka divadelných hier, divadelná a televízna režisérka a pedagogička.

Posolstvo pri príležitosti Svetového dňa bábkarstva

Ranjana Pandey

More

More od nepamäti prevážalo rozprávačov a príbehy od jedného brehu k druhému, od jedného ostrova k inému, z jedného kontinentu na veľa ďalších. Príbehy sa v ňom miešali, namáčali sa v najrôznejších kultúrnych vodách a získavali v ňom svoje kúzlo a nesmrteľnosť.

More je liahňou legiend Už od počiatku vekov, hemží sa vodnými drakmi, morskými sirénami a najrôznejšími fantastickými stvoreniami.

Po morských cestách sa vydávali princezné, uskoci, námorníci a obchodníci ktorí nosili kufre plné bohatstva, svetoví remeselníci, ľudia od dvora, exotické tovary a samozrejme veľké mytológie ako sú Mahátbharáta, Rámájána,  Sagar Manthan, Námorník Sindibád, Putovanie na západ, alebo rozprávky Tisíc a jednej noci, zatiaľ čo sa plavili od jednej kultúry k druhej.

Ich príbehy sa s každým rozprávaním menili a v priebehu storočí získavali nové tenké vrstvy. Zabávali, zaujali a kŕmili duše cestovateľov, dobrodruhov, zločincov aj hrdinov z ďalekých neznámych krajov.

More zostane magické a mystické dotýkajúce sa životov mnohých na tejto planéte. Ono kŕmi, posilňuje a vytvára predstavivosť sveta. Oceán je sila z ktorej vzišiel všetok život na tejto planéte.

No dnešná realita je chorá. More je naša posledná línia obrany – posledná línia obrany medzi nami a zničením života ako ho poznáme.

Dnes je more znečistené a ťažko chytá dych zadusené sieťami chamtivosti a konzumu. Je premenené na polievku plnú smetí v ktorej umierajú koraly a morské stvorenia. Každý z nás má svoj malý podiel na tejto smutnej realite.

Táto výzva pre všetkých súčasných rozprávačov, aby oživili úctu k moriam tejto zeme – nášho jediného domova.

Spojme svoje talenty na tento cieľ. Hneď!