Medzi svojimi

Zriaďovateľom Starého divadla Karola Spišáka v Nitre je Nitriansky samosprávny kraj. Jeho predseda Ing. Branislav Becík PhD.  je 100% culture positive čo potvrdil aj na návšteve u nás! Nový vietor v našom kraji fúka aj do našich plachiet.