Rado Hudec a.h.

herec

Radovan Hudec je rodák z Bratislavy. Po štúdiu na Konzervatóriu pokračoval na Vysokej škole múzických umení pod vedením profesora Emila Horvátha. Profesionálnu kariéru začal v Štátnom divadle Košice, kde strávil päť sezón. Toto obdobie umožňujúce stvárňovanie rozmanitých postáv ho posunulo k vyzretosti hereckého prejavu.

Od roku 2009 je členom súboru Starého divadla Karola Spišáka v Nitre. Významnou súčasťou jeho osobného aj profesijného života je hudba. Multiinštrumentálne schopnosti mu umožnili účinkovanie na rôznych scénických projektoch. Rovnako zaujímavou skúsenosťou je pre herca aj jeho pedagogické pôsobenie. Piaty rok učí javiskovú reč a umelecký prednes na Súkromnom konzervatóriu v Topoľčanoch.  Okrem umeleckej tvorivej činnosti zohráva dominantnú úlohu v jeho osobnom živote vzťah k prírode, jeho najväčšou vášňou sú kone.