Jubilanti UBS 2024

Pozývame vás na vernisáž výstavy Jubilanti UBS 2024, vo štvrtok 6.6.2024 o 17.00 v Galérii Foyer v Starom divadle Karola Spišáka v Nitre.

 

Jubilanti UBS  2024

Vážení priatelia umenia,

životné jubileum človeka je vždy vážnym poobhliadnutím sa spätne do svojho života. Hodnotenia výsledkov svojej tvorivej duševnej práce a aktivity. K takémuto bilancovaniu dospeli i autori Milan Greguš, Miroslav Bartoš, Janka Blašková, Miro Kinder, Milan Stano, František Paluška, Katarína Polgáry, Rudolf Rabatin, Martin Račko, Rudolf  Rypák, Anna Rusinkovičová, Miron Špeník, Kristína Šubjaková, Jaroslav Uhel, Marek Záhorský, Malgorzata Twardzik Wilk, Štefan Zajíček,

Je veľmi vzácna chvíľa keď sa človek môže stretnúť s ľuďmi, ktorých si váži, nielen ako osobnosti v priateľskej sfére ale i umeleckej. O to jedinečnejšie sú momenty stretnutia pri príležitosti ich životných jubileí.

Ako povedal pán Dušan Roll /1928-221/člen Umeleckej besedy slovenskej /UBS/ v Bratislave : „Je len jedna vec na svete, ktorú si nemožno kúpiť, a tou je dožiť sa veku, ktorý stojí za to, aby sme ho oslavovali“. Takými sú aj životné jubileá členov, ktoré si vďaka našej Umeleckej besede slovenskej  každý rok pripomíname výstavným podujatím.

Na Slovensku je to jediná organizácia výtvarných umelcov, ktorá si pravidelne spomenie na svojich členov a umožňuje im, aby sa svojou tvorbou predstavili svojim kolegom, ale aj širšej kultúrnej verejnosti.

Výstava, ktorú možno nazvať salónom, prezentuje diela autorov, ktoré sú súčasťou ich aktuálneho tvorivého maliarskeho programu. Salón jubilantov napriek rozmanitosti prejavov, rôznorodosti techník a mnohorakosti námetovej skladby diel svedčí o ich úsilí zaujať svojimi autorskými výpoveďami.

Tvorba  menovaných umeleckých osobností do súčasného obdobia už prekročila  hranice Slovenska a z ich artefaktov mali estetický zážitok obdivovatelia výtvarnej produkcie takmer vo všetkých štátoch sveta.

Reprezentácia  našej výtvarnej kultúry prostredníctvom ich tvorby, osobitých autorských rukopisov, prináša uznanie  súčasného výtvarného  trendu  upozorňujúceho nielen na Slovensku, ale i vo svete na kvalitu  pedagogického výtvarného usmerňovania budúcich adeptov. Viacerí vystavujúci autori okrem umeleckého kumštu sa venujú i tejto záslužnej pedagogickej práci.

Výstava ponúka pohľad na komparatívnosť programovej koncepcie vystavujúcich umelcov. Je dokumentom ich individuálnych snáh o odovzdanie kvalitných výtvarných umeleckých hodnôt ponúknutých percipientom.

Moje poďakovanie patrí maliarovi a grafikovi katalógu Jubilanti UBS Dr. Jankovi Huňadymu, za pomoc pri inštalácii výstavy Jožkovi Horvátovi i maliarovi členovi UBS Ferkovi Paluškovi.

A ešte moja osobná vďaka patrí pánovi Miroslavovi Kapustovi, ktorý až z BB prišiel predstaviť svoju tvorbu. Ďakujem a je nám /mi/ potešením.

Tiež ďakujem za hudobný prednes Rút Pajorkovej a Dávidovi Števárovi.

Poznamenávam, že  výstava je realizovaná v rámci Divadelnej Nitry, takže diela jubilantov neuvidia iba Nitrania, ale i návštevníci festivalu z iných slovenských i zahraničných miest.  Želám Vám príjemný umelecký zážitok, priatelia !

Týmto považujem priatelia výstavu za otvorenú pozývam na prehladku a malé občerstvenie.

PhDr. Marta Hučková Kocianová

Nitra, jún 2024