Dnes je Svetový deň povedomia o autizme ktorého symbolom je modrá farba

Autizmus, ochorenie, ktorému v decembri roku 2007 OSN venovala svetový deň. Je to najvýraznejšie vývinové ochorenie, ktoré v súčasnosti ovplyvňuje viac ako 70 miliónov ľudí na celom svete.

Títo ľudia sa uzatvárajú vo vlastnom svete, čo im sťažuje komunikáciu a schopnosť hrať sa, vnímať a chápať bežné vnemy. Kvôli chýbajúcej predstavivosti sa jednotlivci s autizmom venujú limitovanému množstvu stereotypných činností. Deti s autizmom majú problém nadväzovať vzťahy, socializovať sa a komunikovať o témach, ktoré sú pre iných zaujímavé, no pre nich nepochopené. Potrebujú špeciálne vzdelávanie a starostlivú celoživotnú výchovu. Autizmus je celoživotné postihnutie a jeho výskyt má stúpajúcu tendenciu.

Vzhľadom na závažné sociálne a ekonomické dopady na chorého a jeho rodinu sa stáva celospoločenským problémom. Táto porucha uzatvára jedinca v jeho vlastnom svete, pričom mu sťažuje schopnosť hrať sa, vnímať a chápať bežné vnemy. Kvôli chýbajúcej predstavivosti sa jednotlivci s autizmom venujú limitovanému množstvu stereotypných činností. Tento deň je určený na pomoc osobám s autizmom, na zvýšenie povedomia o tomto ochorení v celej spoločnosti, rozširovať informácie týkajúce sa dôležitosti včasnej diagnózy a skorého zásahu.

Oblečte si modrú

Druhého apríla vyjadríte podporu autistom a ich blízkym tak, že si oblečiete niečo modré. Ako prejav úcty k tejto vývinovej poruche sa 2. apríla významné budovy a stavby po celom svete rozžiaria na modro. Táto farba je symbolom komunikácie. Tak ako ľudia dlhé roky nerozumeli autistom, ani oni nerozumeli zdravým. Neostaňte ľahostajní a venujte autizmu myšlienku aj vy.