Divadelné štúdiá

Rád chodíš do divadla? Analyzuješ každú inscenáciu, ktorú si videl? Máš plnú zásuvku kritík a nevieš čo s nimi? Tak neváhaj a pošli si prihlášku na Katedru divadelných štúdií! Divadelní kritici a teoretici nie sú žiadni suchári!
Štúdium dejín a teórie divadelného umenia poskytuje základný prehľad o historických a súčasných podobách divadla a kontextoch iných humanitných disciplín (literatúra, výtvarné umenie, hudba, sociológia, filozofia, psychológia, kultúrne vedy, antropológia a pod.). Študenti získavajú poznatky z oblasti procesu umeleckej tvorby, organizácie divadelného života, divadelnej teórie, histórie, kritiky a dokumentácie.