Zomrela Marína Čeretková-Gállová

V nedeľu 22. októbra 2017 zomrela významná slovenská a nitrianska spisovateľka Marína Čeretková – Gállová. Posledná rozlúčka sa uskutoční dňa 25. 10. 2017 o 13:00 na Mestskom cintoríne v Nitre.

Marína Čeretková-Gállová sa narodila 26. septembra 1931 v Zbehoch. Bola autorkou románov, noviel, zbierok poviedok, rozhlasových i televíznych hier.

V roku 1998 obdržala poctu ministra kultúry SR za invenčné spracovanie súčasnej problematiky v žánri umeleckej prózy ako aj rozhlasovej a televíznej tvorby. V roku 2002 jej bola udelená Cena mesta Nitry za celoživotné literárne dielo a vrelý vzťah k Nitre.