Záver divadelnej sezóny

Milí diváci,

dovoľte mi ako riaditeľovi toho divadla prihovoriť sa vám pred koncom divadelnej sezóny 2017/2018.

V nej sa nám podarilo zrealizovať päť divadelných premiér, z toho štyri tu vo veľkej sále divadla a jednu v štúdiu Tatra. Okrem toho uzrel svetlo sveta aj jeden mimoriadne úspešný náučno-vzdelávací projekt. Naše snaženie sme zavŕšili úspešnou organizáciou 20. ročníka medzinárodného divadelného festivalu ,,Stretnutie, Setkání, Spotkanie, Találkozás“.

Naše predstavenia videlo viac ako tridsaťjeden tisíc divákov, čo je opäť najviac za posledné  roky. Dobré meno nášho divadla sme šírili ako na Slovensku, tak aj v zahraničí.

Nič z toho by však nebolo možné bez priazne a podpory.

Dovoľte mi preto poďakovať sa vám, našim divákom, za vašu radosť, úsmevy, priazeň a neutíchajúci potlesk. Ďakujeme, že ste, pretože bez vás by naše snaženie nemalo žiaden zmysel.

Ďakujem všetkým zamestnancom divadla za vysokú profesionalitu, ochotu a nasadenie počas trvania celej divadelnej sezóny 2017/2018.

Za podporu ďakujem nášmu generálnemu partnerovi spoločnosti L&Š, Fondu na podporu umenia ako aj Mestu Nitra a jeho primátorovi Jozefovi Dvončovi.

Zriaďovateľom nášho divadla je Nitriansky samosprávny kraj, preto mi na záver dovoľte poďakovať sa ako pánovi predsedovi NSK Milanovi Belicovi, zastupiteľstvu NSK, tak aj všetkým zamestnancom odboru vzdelávania a kultúry pod vedením pána Vladimíra Gubiša za celoročnú podporu našej činnosti a našich aktivít. V našom kraji a v našom meste na kultúre záleží a to je dobre!

Prajem vám príjemné prežitie letných prázdnin. Verím, že sa po nich opäť stretneme tu, vo vašom Starom divadle Karola Spišáka v Nitre!

Dovidenia!