Čitateľská súťaž.

Vyhodnotenie 18. ročníka súťaže Čítajte s nami, organizované v spolupráci s Krajskou knižnicou Karola Kmeťka v Nitre.