Stretnutie s učiteľmi

Dnes sa v Starom divadle uskutočnilo pracovné stretnutie s pani učiteľkami, tak ako aj po minulé roky. Tešíme sa na ´ďalšiu vzájomnú spoluprácu a ďakujeme za ich cenné  impulzy!