Stretnutie s históriou

Včera sme s veľkým úspechom prvýkrát uviedli zážitkové poznávanie histórie s názvom Stretnutie s Veľkou Moravou. Ide o projekt v rámci aktivít Staré divadlo + venované školám.
Program pozostáva z inscenovaného workshopu s interaktívnym predvádzaním širokého spektra predmetov a reálií zo života starých Slovanov a prehliadky veľkomoravskej Nitry. Ponuka je určená pre žiakov základných a stredných škôl. Je zostavená v súlade s najnovším Štátnym vzdelávacím programom a predstavuje ideálny prostriedok k doplneniu a spestreniu výučby dejepisu.