Jedno gesto

Divadelné predstavenie v rámci festivalu Divadelná Nitra.

„Hranice môjho jazyka znamenajú hranice môjho sveta“, hovorí filozof Wittgenstein. Čo sa však o svete môžeme dozvedieť z jazyka nepočujúcich? Štyria herci s rôznymi úrovňami sluchového postihnutia vťahujú diváka do sveta, ktorý je iný ako svet francúzštiny, nemčiny alebo poľštiny. Inscenácia o komunikácii počujúcich s nepočujúcimi, o obyčajných veciach, s akými sa nepočujúci stretávajú vo svojom živote, ale aj o fascinácii osobitým spôsobom ľudského dorozumievania.
#komunikácia #porozumenie #tolerancia

KedyPre Ako dlho Kde Kategória Cena
Na tento mesiac nie su zadané žiadne ponuky.