Don Šajn alebo márnotratný syn

Španielsky príbeh o zvodcovi žien Donovi Juanovi pochádza zo 14. storočia a stal predlohou mnohých neskorších divadelných verzií. Hra patrila do kmeňového repertoáru každej bábkarskej dynastie. Na Slovensku hrávali tradiční bábkari hru pod názvom „Don Šajn alebo Márnotratný syn“. Don Šajn premrhá celý majetok v kockách a kartách a preto sa rozhodne oženiť s Doňou Karolínkou, dcérou bohatého Dona Avenéza. Žiada preto svojho otca o peniaze na svadbu. Keď mu otec odmietne dať peniaze, v zlosti zabije jeho i svoju sestru. Doňa Karolínka, ktorá je zaľúbená Dona Filipa, brata Dona Juana, odmieta svadbu. Don Šajn sa rozhodne pomstiť a v hádke zabije Dona Avenéza. Na úteku pred spravodlivosťou pripraví o život i pustovníka, ktorý žije v lese. Tam ho nájde duch Dona Avenéza a pozve ho k sebe na večeru. Don Šajn sa preľakne a nechá sa strážiť, aby sa k nemu nikto nedostal. Trest ho však neminie a tak ho napokon čerti so smrťou odnášajú do pekla. V hre nechýba Gašparko, ktorý ako sluha Dona Šajna po celý čas glosuje jeho konanie vtipnými komentármi. Hra je venovaná pamiatke všetkých slovenských ľudových bábkarov, vďaka ktorým pretrvalo tradičné bábkové divadlo do dnešných dní.

DON ŠAJN alebo MÁRNOTRATNÝ SYN

Podľa hry ľudových bábkarov zapísal Juraj Hamar a upravil Ivan Gontko

Výprava: Miro Duša

Kulisy: Ďuro Balogh

Bábky: Beata Westrych-Zazrivec, Jaro Štuller

Text piesne a réžia: Juraj Hamar

 

Osoby:

DON ŠAJN

DON FILIP, brat Dona Šajna

DON PETER, otec Dona Šajna

DOŇA KAROLÍNKA

DON AVENÉZ, otec Done Karolínky

GAŠPARKO, sluha Dona Šajna

UMUS, pustovník

SMRTKA, duch Dona Aveneza

ŠKRHOLA, sedliak

ČERTI

 

Bábky oživujú:

Ivan Gontko

a

Ivana Gontková

KedyPre Ako dlho Kde Kategória Cena
Na tento mesiac nie su zadané žiadne ponuky.