Castor et Pollux

Katedra hudby Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

uvádza svetovú premiéru scénického uvedenia barokovej opery

Johannes Patzelt: Castor et Pollux

 

Opera Castor et Pollux od skladateľa Johannesa Patzelta patrí ku skvostom  barokovej hudobnej kultúry niekdajšieho Rakúsko-Uhorska s priamymi odkazmi na Slovensko. Prvé zmienky o skladateľovi Johannesovi (či Jánovi) Patzeltovi sa viažu na jeho rodisko Šoproň, kde väčšinu života pôsobil. Notový zápis opery Castor a Pollux sa však zachoval na Slovensku – v známej knižnici kaštieľa v Oponiciach neďaleko Nitry. Vďaka práci slovenských hudobných teoretikov  z hudobného oddelenia Historického múzea Slovenského národného múzea v Bratislave sa podarilo materiál objaviť a vydať ho vo Vydavateľstve OPUS. Vďaka tomu, že sa materiál – partitúra i party jednotlivých nástrojov – zachovali v neporušenom stave, mohlo dielo takmer 250 rokov po svojom vzniku (1743) zaznieť v koncertnom prevedení slovenského súboru pre starú hudbu Musica Aeterna (v 80. rokoch 20. storočia).

Dnes, keď sa k tomuto dielu po druhýkrát vraciame a uvádzame ho v plnej – javiskovej podobe, ide o ďalší historický krok v interpretačných dejinách opery Castor et Pollux. Krok o to významnejší, že  podľa odborníkov na tzv. starú hudbu je to dielo špičkových kvalít, nezaostávajúce v ničom za tvorbou iných Patzeltových súčasníkov európskeho mena.

Projekt realizuje Katedra hudby Pedagogickej fakulty UKF v Nitre v spolupráci so Starým divadlom Karola Spišáka a SĽUK-om. Uskutočnia sa štyri predstavenia: dve v Rusovciach pri Bratislave (Divadlo SĽUK) a dve v Starom divadle Karola Spišáka v Nitre.

 

Vstup voľný.

Vstupenky na predstavenie, ktoré sa bude konať dňa 20. 12. 2017 je možné si rezervovať na tel. čísle  0914/191 184. Rezervované vstupenky budú k dispozícii pred predstavením pri vstupe do Veľkej sály.

 

 

 

 

 

Hudobné naštudovanie: Marek Štrbák

Réžia: Pavol Smolík

Choreografia: Zuzana Hubinská

Scéna a kostýmy: Ivana Gontková

Produkcia: Alena Čierna

 

Účinkujú:

Marek Bednárik, Barbara Braunová, Aleš Janiga, Dominika Machutová, Viktória Nagyová, Iveta Štrbák Pandiová, Jana Pastorková, Klaudia Vašínová.

Orchester Musica Constantini

Poslucháči odboru Učiteľstvo hudobnodramatického umenia a odboru Hudba a zvukový dizajn.

 

Túto inscenáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

KedyPre Ako dlho Kde Kategória Cena
19.12.2017 o 19:00XL 60 Veľká sála Sdn - rezervovať vstupenku
20.12.2017 o 19:00XL 60 Veľká sála Sdn - rezervovať vstupenku