Poďakovanie od divákov

Takéto milé poďakovanie nám prišlo za náš vzdelávací program Stretnutie s Veľkou Moravou, ktoré ponúkame v rámci sekcie pre školy Staré divadlo +.

„Pedagógovia a  žiaci Spojenej školy na Mudroňovej ul. v Nitre veľmi pekne ďakujú
p. PhDr. Matejovi Šiškovi Phd. za interaktívnu prednášku o Veľkej Morave a o období
stredoveku.
Oceňujeme jeho zanietenosť a kreativitu s akou danú historickú tému priblížil žiakom
s mentálnym a telesným postihnutím a žiakom s autizmom. Najzaujímavejšia pre našich
žiakov bola hmatateľná skúsenosť, keď si mohli priamo do svojich rúk chytiť historické
predmety, obliecť si dobové oblečenie, zahrať sa na stredovekých bojovníkov. Pán Šiška
v úlohe kniežaťa Slavobora veľmi dobre odhadol možnosti našich žiakov a dokázal im
zdanlivo ťažkú tému priblížiť primeraným spôsobom. Prezentáciou dobového oblečenia,
historických predmetov znázornil žiakom život v minulosti.
Naši žiaci spontánne prejavili záujem, nadviazali s kniežaťom Slavoborom bez problémov
kontakt, boli zvedavé, vypytovali sa, ale aj odpovedali.
Želáme p. Šiškovi, aby vo svojom zanietení pokračoval, aby mal naďalej dobrých
poslucháčov, ktorí ocenia jeho kreativitu a presvedčivosť s akou prezentuje svoju lásku
k histórii a dokáže ju pútavo prenášať aj na iných ľudí.
Veríme, že v budúcnosti sa môžeme tešiť aj na iné obdobia z našej histórie, ktoré si p. Šiška
pripraví nielen pre našich žiakov, ale aj študentov z iných škôl , či pre návštevníkov nášho
mesta.“

Ak ste ho ešte so svojou školou či triedou neabsolvovali, určite Vám ho odporúčame a tešíme sa na stretnutie s Vami.