Festival V4

STRETNUTIE, SETKÁNÍ, SPOTKANIE, TALÁLKOZÁS

Festival STRETNUTIE, SETKÁNÍ, SPOTKANIE, TALÁLKOZÁS ponúka divadelné produkcie študentských bábkarských a alternatívnych katedier divadelných škôl a divadiel krajín V4 a pozvaných hostí z ďalších krajín pre všetky vekové kategórie divákov.

Jeho cieľom je prezentácia inšpiratívnych predstavení profesionálnych, alternatívnych a študentských produkcií krajín V4, vytvorenie priestoru na vzájomný dialóg medzi mladými začínajúcimi umelcami  a profesionálnymi tvorcami, priestoru na diskusiu o modernom bábkovom divadle – divadle znaku, predmetu a témy. Súčasne chceme prostredníctvom festivalu vytvoriť priestor  na vznik medzinárodnej teoretickej  i praktickej spolupráce medzi zúčastnenými subjektmi a na vznik spoločných medzinárodných projektov.

Festival prináša výnimočnú a priamu interakciu medzi divadelníkmi, žiakmi a študentmi divadelných škôl a širokou verejnosťou, prostredníctvom ktorej vzbudzuje prirodzeným spôsobom záujem o divadlo. Návštevníci a účastníci majú možnosť zažiť európske divadelníctvo na vlastnej koži, aktívne sa zapojiť do podujatí, ktoré široká programová línia festivalu ponúka. Festival tiež slúži pre networking zástupcov akademického a súkromného sektora a pre rozvoj spoločnej spolupráce.

Prehliadka za osemnásť rokov svojej existencie dokázala, že  prináša medzinárodné partnerstvá, inšpiračné zdroje, poznanie remeselných, tematických i teoretických zvláštností rovnako profesionálnym, ako i mladým umelcom. Je každoročným inšpiračným zdrojom progresívneho vývoja  bábkového jazyka v krajinách V4. Stretnutie sa stalo platformou na vzájomnú prakticko-teoretickú výmenu názorov mladých i profesionálnych účastníkov, ktorá obohacuje javiskový jazyk a tematickú aktuálnosť budúcich projektov účastníkov festivalu. Dodnes sa prehliadky zúčastnilo viac ako 110 rôznych divadelných skupín, 2 200 účastníkov a 54 000divákov. Dôkazom naplnenia cieľa festivalu sú realizované spoločné projekty i to, že prehliadka je v súčasnosti zaradená medzi významné podujatia divadelného kalendára krajín V4.