Festival V4

STRETNUTIE, SETKÁNÍ, SPOTKANIE, TALÁLKOZÁS

19. ROČNÍK FESTIVALU V4

 

Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre sa už po devätnásty raz stane dejiskom  prehliadky divadelných škôl a divadiel krajín V4 Stretnutie, Setkání, Spotkanie, Találkozás. Festival sa uskutoční v dňoch od 6. do 9. júna 2017. Predstavia sa na ňom študentské i profesionálne divadelné súbory zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Poľska a Chorvátska.

Diváci budú mať možnosť vidieť predstavenia Katedry bábkarskej tvorby VŠMU z Bratislavy, Fakulty dramatických umení Akadémie umení z Banskej Bystrici, Katedry alternatívneho a bábkového divadla DAMU z Prahy, Katedry bábkarstva PWST z Wroclawi, z Univerzity divadelného a filmového umenia z Budapešti a z Akadémie umení z Osijeku. Okrem nich uvedú svoje predstavenia konzervatóriá z Nitry a Topoľčian, Divadlo Polárka z Brna, Dezorzovo lútkové divadlo z Bratislavy a bábkové divadlo Vaskakas z Győru.

Počas štyroch dní trvania festivalu sa odohrajú nielen divadelné predstavenia, ale aj vernisáž, koncerty či premietania bábkových filmov. Súčasťou sprievodného programu bude aj podujatie Celé Slovensko číta deťom, kde budú osobnosti spoločenského a kultúrneho života mesta Nitra čítať pre deti. Podujatie sa uskutoční v spolupráci s občianskym združením BONA FIDE.

Základným cieľom festivalu je stretávanie sa a komunikácia medzi účastníkmi festivalu, ich divákmi a odbornou verejnosťou. Zástupcovia vysokých škôl a akadémií, ktorí sa zúčastnia prehliadky budú mať možnosť nadviazať kontakty so svojimi rovesníkmi z ostatných krajín V4, budú môcť diskutovať o problémoch svojej umeleckej tvorby či profesionálnej prípravy a súčasne môžu svoje umelecké názory a schopnosti prezentovať pred svojimi budúcimi kolegami formou jednotlivých inscenácií. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Mesto Nitra.

 

Kompletný program festivalu nájdete tu: http://sdn.sk/wp-content/uploads/2017/04/stretnutie_A6_2017_web.pdf

Čo sa hralo a dialo počas 19. ročníka festivalu si prečítajte tu: http://sdn.sk/prvy-festivalovy-den/
  http://sdn.sk/druhy-festivalovy-den/
    http://sdn.sk/treti-festivalovy-den/
  http://sdn.sk/stvrty-festivalovy-den/

 

Festival STRETNUTIE, SETKÁNÍ, SPOTKANIE, TALÁLKOZÁS ponúka divadelné produkcie študentských bábkarských a alternatívnych katedier divadelných škôl a divadiel krajín V4 a pozvaných hostí z ďalších krajín pre všetky vekové kategórie divákov.

Jeho cieľom je prezentácia inšpiratívnych predstavení profesionálnych, alternatívnych a študentských produkcií krajín V4, vytvorenie priestoru na vzájomný dialóg medzi mladými začínajúcimi umelcami  a profesionálnymi tvorcami, priestoru na diskusiu o modernom bábkovom divadle – divadle znaku, predmetu a témy. Súčasne chceme prostredníctvom festivalu vytvoriť priestor  na vznik medzinárodnej teoretickej  i praktickej spolupráce medzi zúčastnenými subjektmi a na vznik spoločných medzinárodných projektov.

Festival prináša výnimočnú a priamu interakciu medzi divadelníkmi, žiakmi a študentmi divadelných škôl a širokou verejnosťou, prostredníctvom ktorej vzbudzuje prirodzeným spôsobom záujem o divadlo. Návštevníci a účastníci majú možnosť zažiť európske divadelníctvo na vlastnej koži, aktívne sa zapojiť do podujatí, ktoré široká programová línia festivalu ponúka. Festival tiež slúži pre networking zástupcov akademického a súkromného sektora a pre rozvoj spoločnej spolupráce.

Prehliadka za osemnásť rokov svojej existencie dokázala, že  prináša medzinárodné partnerstvá, inšpiračné zdroje, poznanie remeselných, tematických i teoretických zvláštností rovnako profesionálnym, ako i mladým umelcom. Je každoročným inšpiračným zdrojom progresívneho vývoja  bábkového jazyka v krajinách V4. Stretnutie sa stalo platformou na vzájomnú prakticko-teoretickú výmenu názorov mladých i profesionálnych účastníkov, ktorá obohacuje javiskový jazyk a tematickú aktuálnosť budúcich projektov účastníkov festivalu. Dodnes sa prehliadky zúčastnilo viac ako 110 rôznych divadelných skupín, 2 200 účastníkov a 54 000divákov. Dôkazom naplnenia cieľa festivalu sú realizované spoločné projekty i to, že prehliadka je v súčasnosti zaradená medzi významné podujatia divadelného kalendára krajín V4.