Klub Tatra má ochrannú známku

Úrad priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici zapísal Starému divadlu Karola Spišáka v Nitre  dňa 18.8. 2017 do registra ochrannú známku Klub Tatra.