Festival Petra Scherhaufera

Srdečne vás pozývame na hudobno-dramatický festival na počesť pedagóga, režiséra, dramaturga a divadelníka profesora Petra Scherhaufera. Projekt spojený s hudobno-dramatickými dielňami, besedami a divadelnými predstaveniami zameraný na rozvoj a podporu kultúrneho života v Nitrianskom kraji. Podujatie sa uskutoční v termíne od 13. novembra do 16. novembra.

Miesto a čas konania: Pavilón hudby, Univerzitný tvorivý ateliér, Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre, informácie o čase na webovom sídle Katedry hudby PF UKF