Festival Jedna Európa

Edukatívno-vzdelávací festival Jedna Európa: jedna otázka môže mať viacero odpovedí
Si súčasťou Európy? Akceptuješ občanov inej farby pleti? Tieto a iné otázky otvoria verejnú debatu
počas bratislavského edukatívno-kultúrneho festivalu Jedna Európa v dňoch 6.-7. novembra. Okrem
diskusií a filmovej projekcie budú súčasťou programu v Starej Tržnici aj bezplatné workshopy, či
koncert originálneho zoskupenia Bashavel.

Cieľom podujatia, ktorý sa na jeseň tohto roku uskutoční v priestoroch bratislavskej Starej Tržnice je
otvoriť diskusiu na tému slobody, extrémizmu, xenofóbie, či sprístupniť iný pohľad na inakosť
v spoločnosti. Rôznorodý program otvorí v pondelok 6. novembra hudobný workshop českej
speváčky a zbormajsterky Idy Kelarovej, pod vedením ktorej si jeho účastníci môžu vyskúšať nácvik
emotívnych rómskych skladieb spolu so zborom Čhavorenge. Kelarovú, pôvodom z etnicky zmiešanej
rodiny, vedie k multikultúrnym aktivitám hlboká osobná skúsenosť. Kvôli prevládajúcemu rasizmu
v spoločnosti sa jej rodina v minulosti uchýlila k utajovaniu svojho pôvodu. „Môj otec zapieral že je
Róm. Zabilo ho to,“ spomína speváčka, ktorá stojí aj za tvorbou dokumentu z produkcie Českej
televízie, O čo ide Ide. Slovenskú projekciu filmu z prostredia rómskych osád, ktorých detí hľadajú
únik i naplnenie v speve, bude sprevádzať diskusia s autormi snímky.
https://www.youtube.com/watch?v=J6YTMRb5rWg

Program obohatí motivačná prednáška blogerky a držiteľky Novinárskej ceny, Janette Motlovej
Maziniovej. Zanietená propagátorka emocionálneho učenia cez rozprávanie osobných príbehov, je
zároveň autorkou knihy Cigánka, ale aj zakladateľkou neziskovej organizácie Od emócií k poznaniu –
Eduma, pomáhajúcej ľuďom s ťažkým sociálnym vylúčením.
Netradičný pohľad na inakosť prinesie projekt s názvom Živá knižnica. Tá prostredníctvom projekcie
video príbehov s možnosťou osobného stretnutia s jej hlavnými protagonistami priblíži širokej
verejnosti jednotlivcov, ktorí v spoločnosti často čelia rôznym predsudkom i vylúčeniu.
https://www.youtube.com/watch?v=xgJf5_SqbEc

Diskusný panel osobností umeleckého a verejného života, pod názvom Zabudnuté Slovensko,
povedie známy novinár a fotograf Andrej Bán v spolupráci s občianskym aktivistom Michalom
Karakom. Diskutujúcimi na tému sloboda, extrémizmus a xenofóbia budú filozof Egon Gál,
šéfredaktor denníka N Matúš Kostolný a splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity, Maroš
Balog. Jednou z hlavných tém bude tiež novodobá história Slovenska 20. storočia so zameraním na
totalitné režimy, ktoré výrazne formovali a zasahovali do verejného aj súkromného života.
https://www.youtube.com/watch?v=YpQyajTuSdo&t=131s

Zabudnuté Slovensko svojou účasťou podporí vystúpenie špičkovej world music/ jazz formácie
Bashavel, ktoré má za sebou od r. 2006 účinkovanie na mnohých prestížnych festivaloch. Okrem
iných napr. Konvergencie, Jazzfest Brno, či Viva musica Bratislava. Bashavel sa však predstaví aj
v rámci samostatného koncertu, ktorý uzavrie pondelkový program.
https://www.youtube.com/watch?v=IhbDRZ-G1Uw

Utorkové diskusie budú venované predovšetkým študentom. O svojich možnostiach v rámci
Európskej Únie sa môžu dozvedieť prostredníctvom workshopu Škola Európy, o organizáciách
pomáhajúcim cudzincom integrovať sa do života v strednej Európe zase v rámci diskusie „Sme
solidárni“.
„Môj príbeh môže byť aj tvoj príbeh“ je inšpiratívna diskusia s troma slovenskými osobnosťami
hudby, tanca a športu. Tomi “Kid“ Kovács, Laci Strike a Strapo v priebehu stretnutia mladým ľuďom
osvetlia a budú s nimi diskutovať o tom, prečo musia na svojej budúcnosti aktívne pracovať a ľudí z okolia posudzovať na základe ich schopností a charakteru, nie podľa farby pleti. Za osvetovou
roadshow s cieľom motivovať študentov a zároveň sa aktívne zapojiť do boja proti predsudkom
v spoločnosti stojí O2 v spolupráci s občianskym združením Living Memory. Putovná „show“ v máji
tohto roka už prebiehala na školách vo všetkých regiónoch Slovenska.
https://youtu.be/iWAGDsqVcTU

Podujatie „Jedna Európa. Akceptuješ občanov inej farby pleti?“ finančne podporila Európska únia
prostredníctvom programu Európa pre občanov, Bratislavský samosprávny kraj, Stredoeurópska
nadácia, Nadácia otvorenej spoločnosti, Ars Bratislavensis a O2.
Viac informácií: https://www.facebook.com/events/352731345185424/
http://www.citysounds.sk/index.php/jedna-europa
Naše ďalšie podujatia:
IDA KELAROVÁ/ČHAVORENGE/ČESKÁ FILHARMÓNIA​, 7.11.2017, Stara tržnica Bratislava
https://www.facebook.com/events/262339270930007/
MIKE STERN & DAVE WECKL BAND, 19.11.2017, Atelier Babylon Bratislava
https://www.facebook.com/events/1791446547833916/
​KRAAK & SMAAK, 10.12.2017, MMC Bratislava
https://www.facebook.com/events/365886237162968/