Deťom len najlepšie!

Deťom len to najlepšie, prajeme si každý deň a obzvlášť dnes 1. júna 2017  vo vašom divadle!