Čítajte s nami

V Starom divadle sa 16. mája 2017 uskutočnilo vyhodnotenie už 17. ročníka čitateľskej súťaže „Čítajte s nami“.  Podujatie sa uskutočnilo v spolupráci s Krajskou knižnicou Karola Kmeťka v Nitre.  Deti si najprv pozreli divadelné predstavenie Lakomstory, po ktorom nasledovalo samotné vyhodnotenie súťaže. Deti pracovali vytrvalo, s nadšením, s elánom, so zápalom a vymýšľali rôzne aktivity v súvislosti s knihami a čítaním. Ďakujeme všetkým zúčastneným školám a žiakom a tešíme sa na budúci ročník.