Ambasádorka Lívia

Lívia, žiačka tretieho ročníka zo ZŠ Benkova 34 v Nitre v oddelení VIN (oddelenie pre nadané deti) sa dnes stala našou ďalšou ambasádorkou! Tešíme sa na našu vzájomnú spoluprácu.